வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம்

ஆறது வாகும் அமிர்தத் தலையினுள்
ஆறது ஆயிர முந்நூற் றொடைஞ்சுள
ஆறது வாயிர மாகு மருவழி
ஆறது வாக வளர்ப்ப திரண்டே

திருமந்திரம் > மூன்றாந் தந்திரம் > 11 அட்டமா சித்தி > பாடல்: 695

Inside the head ambrosia flows like a river
In nadi channels a thousand three hundred and five in number
The adharas are the Way to the thousand petalled Sahasrara;
The twin breaths Idakala and Pingala shows the Way.

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முகப்பு