வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவள்ளுவர் அருளிய

திருக்குறள்

மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பறுக்கல்
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.3 துறவறவியல் > 1.3.11 துறவு > பாடல்: 345

To those who sev'rance seek from being's varied strife,
Flesh is burthen sore; what then other bonds of life?

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்