வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அழிவந்த செய்யினும் அன்பறார் அன்பின்
வழிவந்த கேண்மை யவர்.

திருக்குறள் > 2. பொருட்பால் > 2.3 அங்கவியல் > 2.3.8 பழைமை > பாடல்: 807

True friends, well versed in loving ways,
Cease not to love, when friend their love betrays.

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முகப்பு