வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

ஔவையார் அருளிய ஆத்திச்சூடி

மோகத்தை முனி

Hate any desire for lust.

ஆத்திசூடி > மகர வருக்கம் > பாடல்: 98

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முகப்பு