சிவஞானபோதம் | Siva Gnana Botham

செம்மலர் நோன்தாள் சேரல் ஒட்டா
அம்மலங் கழீஇ அன்பரொடு மரீஇ
மால்அற நேயம் மலிந்தவர் வேடமும்
ஆலயம் தாமும் அரன் எனத் தொழுமே

சிவஞானபோதம் > 5. உண்மை அதிகாரம்: பயனியல் > 5.3 பனிரண்டாம் சூத்திரம் > பாடல்: 12

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முன்   முகப்பு  Copy URL


Sat, 18-May-2024 12:11:12 AM