Tamilsei logo
தமிழ் செய்வோம்
இன்னா நாற்பது
Innaa Naarppathu

பிறர்மனையாள் பின்னோர்க்கும் பேதைமை யின்னா
மறமிலா மன்னர் செருப்புகுத லின்னா
வெறும்புறம் வெம்புரவி யேற்றின்னா வின்னா
திறனிலான் செய்யும் வினை

இன்னா நாற்பது > நூல் > பாடல்: 38

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முன்   முகப்பு  Copy URL