தனிப்பாடல் திரட்டு | Thanippaadal Thirattu

வள்ளல் சீதக் காதி

ஈயாத புல்ல ரிருந்தென்ன போயென்ன வெட்டிமரம்
காயா திருந்தென்ன காய்த்துப் பலனென்ன கைவிரித்துப்
போயா சகமென் றுரைப்போர்க்குச் செம்பொன் பிடிபிடியாய்
ஓயாம லீபவன் வேள்சீ தக் காதி யொருவனுமே.

பொற்களந்தை படிக்காசுத் தம்பிரான்


தனிப்பாடல் திரட்டு > வள்ளல் > பாடல்: 37

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முகப்பு  Copy URL


Sun, 14-Apr-2024 05:10:27 PM