தனிப்பாடல் திரட்டு | Thanippaadal Thirattu

யாருக்கு எது எளிது?

வான்குருவி யின்கூடு வல்லரக்குத் தொல்கறையான்
தேன்சிலம்பி யாவருக்குஞ் செய்யரிதால் - யாம்பெரிதும்
வல்லோமே என்று வலிமைசொல வேண்டாங்காண்
எல்லார்க்கும் ஒவ்வொன் றெளிது.

ஔவையார்


தனிப்பாடல் திரட்டு > எளிது > பாடல்: 6

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முகப்பு  Copy URL


Sat, 18-May-2024 12:52:40 AM