Tamilsei logo
தமிழ் செய்வோம்
சிறு பஞ்ச மூலம்
Siru Pancha Moolam

முழுதுணர்ந்து மூன்றொழித்து மூவாதான் பாதம்
பழுதின்றி ஆற்றப் பணிந்து - முழுதேத்தி
நண்பாய ஞாலத்து மாந்தர்க்(கு) உறுதியா
வெண்பா உரைப்பன் சில

சிறு பஞ்ச மூலம் > கடவுள் வாழ்த்து > பாடல்: 1

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முன்   முகப்பு  Copy URL