ஐங்குறு நூறு | Ainkuru Nooru

அலமரல் ஆயமோடு அமர்துணை தழீஇ
நலமிகு புதுப்புனல் ஆடக் கண்டோ ர்
ஒருவரும் இருவரும் அல்லர்
பலரே தெய்யஎம் மறையா தீமே.

ஐங்குறு நூறு > 7. கிழத்தி கூற்றுப்பத்து > பாடல்: 64

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முன்   முகப்பு  Copy URL


Thu, 22-Feb-2024 06:31:55 AM