தமிழ் விடு தூது | Tamizh Vidu Thoothu

காக்கும் அரிபுனைந்த கண்மலரும் காதலொடு
சாக்கியர் தாம்சாத்திய பூந்தண்மலரும் - போக்கியமா

மதுரைச் சொக்கநாதர் தமிழ் விடு தூது > பாடல்: 145

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முன்   முகப்பு  Copy URL


Sat, 18-May-2024 01:18:57 AM