அண்ணாமலை வெண்பா | Annamalai Venpaa

மயிலரவம் சேருமலை மான்புலிகள் கூடிப்
பயிலுமலை வானோர் பரவும் - கயிலை
பொருந்துமலை எந்நாளும் போற்றுமன்பர் நாவால்
அருந்துமலை அண்ணா மலை

அண்ணாமலை வெண்பா > நூல் > பாடல்: 83

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முன்   முகப்பு  Copy URL


Sat, 18-May-2024 12:35:43 AM