தமிழ் எண்கள் | Tamil Numbers


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

தமிழ் இலக்கம் ஒலிப்புச் சொல் எண் அளவு
ஒன்று1
இரண்டு2
மூன்று3
நான்கு4
ஐந்து5
ஆறு6
ஏழு7
எட்டு8
ஒன்பது9
பத்து10
௨௰இருபது20
௩௰முப்பது30
௪௰நாற்பது40
௫௰ஐம்பது50
௬௰அறுபது60
௭௰எழுபது70
௮௰எண்பது80
௯௰தொண்ணூறு90
நூறு100
ஆயிரம்1000
௰௲பத்தாயிரம்10,000
௱௲நூறாயிரம் (இலக்கம்)100,000
௰௱௲பத்து நூறாயிரம் (பத்திலக்கம்)10,00,000
௱௱௲நூறு நூறாயிரம் (கோடி)1,00,00,000

மேலும் விபரங்களுக்கு: தமிழ் எண்கள் - விக்கிப்பீடியா

முன்   முகப்பு


Thu, 22-Feb-2024 06:48:58 AM