இலக்கியப் பாடல்கள் | Literary Verses

You can use the search box here to quickly locate the work you are interested.
You can search for author, title or genre/type of the work.
Enter "நல்வழி" as an example.
Click on Table header to Sort respective Column. Click Random or Sequential to go to Verses
நூல் நூலாசிரியர் வகை பாடல்கள் எண்ணிக்கை Navigation
திருக்குறள் திருவள்ளுவர் நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு 1330 Random | Sequential
ஆத்திசூடி ஔவையார் நீதிநெறி நூல்கள் 109 Random | Sequential
பழமொழி நானூறு மூன்றுறை அரையனார் நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு 399 Random | Sequential
தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியர் இலக்கணம் 490 Random | Sequential
புறநானூறு பல புலவர்கள் சங்ககாலம் – எட்டுத்தொகை 400 Random | Sequential
கொன்றை வேந்தன் ஔவையார் நீதிநெறி நூல்கள் 91 Random | Sequential
மூதுரை ஔவையார் நீதிநெறி நூல்கள் 30 Random | Sequential
நல்வழி ஔவையார் நீதிநெறி நூல்கள் 40 Random | Sequential
இன்னா நாற்பது கபிலர் நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு 40 Random | Sequential
இனியவை நாற்பது பூதஞ்சேந்தனார் நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு 40 Random | Sequential
களவழி நாற்பது பொய்கையார் நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு 40 Random | Sequential
முதுமொழிக் காஞ்சி மதுரை கூடலூர்க் கிழார் நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு 10 Random | Sequential
தனிப்பாடல் திரட்டு பல புலவர்கள் பாடல்கள் 38 Random | Sequential
நாலடியார் சமணத் துறவிகள் நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு 400 Random | Sequential
பதிற்றுப்பத்து பல புலவர்கள் சங்ககாலம் – எட்டுத்தொகை 109 Random | Sequential
அகநானுறு பல புலவர்கள் சங்ககாலம் – எட்டுத்தொகை 400 Random | Sequential
சிறு பஞ்ச மூலம் காரியாசான் நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு 98 Random | Sequential
ஐங்குறு நூறு காரியாசான் சங்ககாலம் – எட்டுத்தொகை 500 Random | Sequential
குறுந்தொகை பல புலவர்கள் சங்ககாலம் – எட்டுத்தொகை 401 Random | Sequential
நெடுநல்வாடை நக்கீரர் சங்ககாலம் - பத்துப்பாட்டு 19 Random | Sequential
தமிழ் விடு தூது (ஆசிரியர் யார்எனத் தெரியவில்லை) பிரபந்தம் - தூது 268 Random | Sequential
யாப்பருங்கலக்காரிகை அமிதசாகரர் இலக்கணம் 47 Random | Sequential