வழிபாட்டுப் பாடல்கள் | Tamil Saintly Songs

Click on Table header to Sort respective Column
Page Song
9 விநாயகர் அகவல்
15 திருப்புகழ் - கைத்தல நிறைகனி
17 ஓம் கணேச
18 கணேச சரணம் சரணம் கணேசா
20 சரணம் சரணம் கணபதியே
22 மந்திரமாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு
24 திருவாசகம் - சிவபுராணம்
27 லிங்காஷ்டகம் - தமிழ்
40 தோடுடைய செவியன்
46 மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும்
48 பித்தாபிறை சூடீபெரு மானே
69 கந்த சஷ்டிக் கவசம்
92 முத்தைத் தரு பத்தித் திருநகை
111 முத்தான முத்துக் குமரா
148 சண்முக கவசம்
155 ஹரிவராசனம்
158 பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்
more to come .....

 

Click on Table header to Sort respective Column
Page Song
a திருப்புகழ் - ஆறுமுகம் ஆறுமுகம்
b திருப்புகழ் - சூலம் என ஓடு சர்ப்ப
c திருமுருகாற்றுப்படை
d திருத்தொண்டத்தொகை
e திருவண்டப் பகுதி
f அச்சப்பத்து - ஆனந்தமுறுத்தல் (புற்றில் வாள் அரவும் அஞ்சேன்)
g அறுபடைவீடு திருப்புகழ்
h வாசி தீரவே, காசு நல்குவீர்
i அபிராமி அந்தாதி
j திருவாசகம் முழுதும்
more to come .....

  முகப்பு


Sun, 14-Apr-2024 05:00:03 PM